Ridders en prinsessen - einde project.

Er werd nogal wat geplakt/geknipt/geschilderd/... tijdens het project 'Ridders'.  


Omdat het gesneeuwd heeft, bracht juf Amber een leuk knuselwerkje van een sneeuwman binnen in onze klas. Het werd met veel enthousiasme onthaald. 


Deze foto's hebben jullie nog te goed...