Help!  Wie naar het groot toilet moet neemt best een vriendje mee die dan komt vertellen aan juf wanneer je klaar bent. 

Maar... wat als sommigen wat vergeetachtig zijn en hun vriendje vergeten?

 

Team rescue heeft een waterdicht plan: wie meegaat naar het toilet neemt een WC-eendje mee naast de deur.  Dit is tastbaar en herinnert ons er aan dat we ons vriendje niet mogen laten zitten ;-) Wanneer je komt zeggen dat je vriendje klaar is geef je ondertussen je eendje aan juf.

 

En weet je wat, het werkt écht! 

Wanneer zorgjuf Elke aanwezig is in de klas kan ik me even volop concentreren op een groepje kleuters.  Hiervoor gebruik ik mijn 'rode hoed'.  De kleuters weten dat, wanneer ik de hoed aanheb, ze mij niet mogen storen en hun vragen moeten stellen aan juf Elke.  Zo kan ik een moment volledig bezig zijn met één bepaalde kleuter of een groepje kleuters.

 

Welke momenten kunnen dit zoal zijn:

- Ik wil een gezelschapsspel of een andere activiteit aanleren (zoals hier op de foto).

- Een groepje kleuters heeft nog moeite met knippen (of puzzelen of ...) en ik wil hier extra ondersteuning bieden.

- Een kleuter geeft aan dat zij/hij ergens mee zit en we willen dit snel uitklaren.

- Enkele kleuters vragen extra uitdaging, we gaan samen op zoek naar leuke uitbreidingsopdrachten.

- ...

 

Soms gebruik ik dit moment ook om de kleuters te observeren want deze momenten zijn zeer waardevol!  Ze leren ons wat echt leeft in de klas, hoe de kinderen met elkaar omgaan en waar ze mee bezig zijn... dit kunnen we dan weer verder verwerken in nieuwe thema's.  

 

De kinderen kennen deze 'niet storen' afspraak goed én dit trucje werkt écht!

Probleem!

De kleuters vinden het niet leuk als ze iets aan het maken zijn en andere, ijverige kleuters hun werkjes afbreken tijdens het opruimmoment.  

We bespreken dit gezamenlijk en zoeken samen naar een oplossing  De kleuters zoeken creatief naar mogelijke oplossingen:   de juf bij het werkje laten staan, het werkje verstoppen onder een deken, een vriendje het werkje laten 'beschermen', ... er komt vanalles uit de bus maar steeds moeten de juffen hun oplossingen weerleggen. 

 

Uiteindelijk vinden we de ultieme oplossing: kaartjes maken met 'KIJKEN MAG - AANKOMEN NIET'!  We spreken een duidelijke plaats af in de klas zodat iedereen de kaartjes kan gebruiken indien nodig.  Mooi opgelost!

In het begin van het schooljaar worden alle kleuters gefotografeerd. Van deze portretten worden dan 'naamkaarten' gemaakt: bij de foto wordt de naam van de kleuter gedrukt in drukletters.

Zo kunnen de kleuters al meteen aan de slag als ze dat willen: een brief schrijven naar iemand en de naam erop vermelden, elkaars naam schrijven en dezelfde/verschillende letters ontdekken, ...
Tijdens het onthaal gebruiken we 'de babbelplank'. Heel wat kleuters willen honderduit vertellen, anderen houden zich wat op de achtergrond en komen misschien minder aan de beurt... 
Vandaar dat we een babbelplank gemaakt hebben: als je verteld hebt tijdens de praatronde hangt de kleuter van de dag jouw pictogram op de achterkant van de babbelplank. Weer een belangrijk taakje voor de kleuter van de dag, die houdt overzicht op wie nog niet heeft verteld. Zo komt iedereen aan de beurt en raakt niemand vergeten.
We voelen ons als vissen in het water... en zweven in grote luchtbellen rond op het aanwezigheidsbord in de kring. 
De luchtbel van de kleuter(s) die afwezig is/zijn wordt omgedraaid door de kleuter van de dag. De pictogram van de afwezige kleuter is dan zichtbaar.
Elke kleuter hangt zijn/haar pictogram op het hoekenbord in de hoek waar zij/hij wil spelen. Makkelijk en voor iedereen overzichtelijk!
Elke kleuter hangt zijn/haar pictogram op het hoekenbord in de hoek waar zij/hij wil spelen. Makkelijk en voor iedereen overzichtelijk!

Met een grote klasgroep heb je niet steeds gezien of kleurplaten en werkjes goed afgewerkt zijn. Vandaar dat we een systeem bedachten met duidelijke pictogrammen:

Wanneer je zelfstandig een werkje maakt mag je, als je denkt dat het klaar is, het blaadje leggen in de bak met de groene pictogram.  Na controle van juf gaat het dan in onze persoonlijke werkjesdoos.  Als je nog niet klaar bent gaat het in de rode bak.  Af en toe wordt de rode bak leeg gemaakt en worden onafgewerkte blaadjes afgewerkt.